Trang thiết bị

Trang thiết bị

Trang thiết bị

Bộ phận đúc

Thiết bị và công nghệ:

- Dây chuyền đúc áp lực hiện đại với 4 máy đúc của hãng Toshiba 350 tấn, 3 máy đúc của hãng Toshiba 135 tấn với đầy đủ thiết bị phụ trợ hoạt động hoàn toàn tự động: Rô bốt rót kim loại, rô bốt gắp sản phẩm

- Hệ thống 9 máy dập bavia 25 tấn và 10 tấn

 


Máy đúc 135 tấn

 

Máy đúc 350 tấn

 

Robot gắp sản phẩm

 

Máy dập bavia 25

 

 

- Hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Hệ thống kiểm tra chất lượng luôn được công ty quan tâm, với tiêu chí chất lượng là trên hết nên hệ thống các thiết bị đo kiểm chất lượng sản phẩm của công ty được trang bị đầy đủ, hiện đại:

-Máy đo 3 chiều Mítsutoyo

- Máy đo chiều cao sản phẩm

- Thước kẹp cơ và điện tử các loại

- Panme cơ và điện tử các loại

- Hệ thống mẫu chuẩn hiệu chuẩn dụng cụ đo

- Hệ thống dưỡng đo phong phú

 

 

Kính lúp

 

Bộ mẫu chuẩn

 

 

Dưỡng đo trục